Privacy statement

Wij van Hutten Metaal Staalbouw B.V. zijn ervan overtuigd dat de bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening open is voor u. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop informatie die u verstrekt via onze website, wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven.

Actieve informatievergaring website

Naam en adresgegevens: onze website verzamelt op een actieve wijze informatie van bezoekers door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreek te communiceren met ons via e-mail of contactformulier. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw naam, e-mailadres, en telefoonnummer. Alleen de e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven worden bewaard en gebruikt. Er wordt alleen gebruik gemaakt van uw e-mailadres als u daarvoor toestemming heeft gegeven om u te informeren over interessante aanbiedingen, producten en/of diensten. Hierbij worden uw voorkeuren in acht genomen. Mocht u hier geen interesse in hebben, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@huttenmetaal.nl. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden, tenzij u ons hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Mochten uw gegevens niet meer actueel zijn, dan kunt u contact opnemen met ons over de incorrecte gegevens. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw persoonsgegevens worden aangepast.

Bezoekersgegevens

Om de website te optimaliseren worden er bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Deze informatie wordt niet door uzelf op actieve wijze verstrekt. Deze informatie wordt bijgehouden door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals: internetprotocol-adressen, ‘cookies’, internet labels en navigatiegegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals teksten, foto’s, software, uitvindingen, merknamen en waardevolle kennis. Hutten Metaal Staalbouw B.V. behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om inhoud van de website, zonder akkoord van ons over te nemen.

Beveiliging

We zorgen dat uw gegevens beschermd worden tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Echter kunnen wij nooit garanderen dat het internet helemaal storingsvrij is.

Wijzigingen

Hutten Metaal Staalbouw B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig de privacyverklaring regelmatig te checken.

Mocht u vragen hebben over de privacyverklaring, neem dan contact op met Hutten Metaal Staalbouw B.V.

Hutten Metaal Staalbouw B.V.
Noorwegenweg 1
7772TA Hardenberg
Telefoonnummer: 0523-251755
E-mail: info@huttenmetaal.nl