Kwaliteit en veiligheid

Wij werken volgens alle geldende normen: NEN-EN 1090, NEN-EN 14001, ISO 9001 en VCA**.
Lees hieronder meer over deze normen.

Vanaf juli 2014 geldt voor staalbouwend Nederland een nieuwe norm, de NEN-EN 1090. Een niet-gecertificeerd bedrijf dat dit soort bouwproducten maakt, pleegt een economisch delict. Maar misschien nog wel gevaarlijker: uw verzekering dekt in dat geval een eventuele schade niet! Het is dus essentieel uw staalconstructie uit te besteden aan een bedrijf dat CE-genormeerd is.

Onze werkwijze was al ingericht volgens de technische eisen van deze norm. Zo zijn onze lassers en lasmethoden reeds geruime tijd gekwalificeerd. Het staal wordt ingekocht volgens de geldende normen. Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk is geleverd en wordt dit vastgelegd samen met de materiaalcertificaten.
Hierbij blijft het staal altijd traceerbaar.

Voor het lastechnische gedeelte werken wij volgens de norm 3834-2. Ook de controle op het laswerk dient vastgelegd te worden. Ons bedrijf doet dit per fase, per project volgens de NEN-EN 5817 en de daarbij opgegeven uitvoeringsklasse.

 

Het milieumanagementsysteem volgens NEN-EN ISO 14001:2015 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd. 

Wij zijn in het bezit van NEN-EN ISO 14001:2015 sinds 22-10-2014.

 

 

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.

 

Wij zijn gecertificeerd volgens NEN-EN ISO 9001:2015. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001:2015 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:
  • Zeg wat je doet;
  • Doe wat je zegt;
  • Bewijs het.

 

Koninklijke Metaalunie is de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal en telt landelijk meer dan 13.000 leden in alle sectoren van de metaal en techniek. Er zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met machine- en apparatenbouw, metaalwaren, meet- en regeltechniek, elektronica, engineering, las- en constructiewerk, gereedschappen, gietwerk, jacht- en scheepsbouw, verspanen, oppervlaktebehandeling, plaatbewerking, landbouwmechanisatie, staalbouw, revisie en onderhoud, evenals bedrijven in handel en service.