Certificeringen

Wij werken volgens de geldende normen beschikken over alle benodigde certificeringen die de kwaliteit en veiligheid van ons werk en uw staalconstructie waarborgen. Hutten Metaal Staalbouw is bovendien aangesloten bij de Koninklijke Metaalunie. Dit is de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal en telt landelijk meer dan 13.000 leden in alle sectoren van de metaal en techniek.

Vanaf juli 2014 geldt voor staalbouwend Nederland een nieuwe norm, de NEN-EN 1090. Een niet- gecertificeerd bedrijf dat dit soort bouwproducten maakt, pleegt een economisch delict. Maar misschien nog wel gevaarlijker: uw verzekering dekt in dat geval een eventuele schade niet. Het is dus essentieel uw staalconstructie uit te besteden aan een bedrijf dat gecertificeerd is. Onze werkwijze was al ingericht volgens de technische eisen van deze norm. Zo waren onze lassers en lasmethoden al geruime tijd gekwalificeerd. Het staal wordt ingekocht volgens de geldende normen. Materiaalcertificaten worden ingevoerd in ons ERP systeem waarmee traceerbaarheid wordt geborgd. Voor het las technische gedeelte werken wij volgens NEN EN 1090-2 eisen met de NEN EN 3834 op het niveau volgens uitvoeringsklasse.

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een Checklist voor aannemers. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu in acht nemen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Wij zijn VCA** gecertificeerd. Deze checklist is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM- beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

Wij zijn gecertificeerd volgens NENEN ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 is een internationaal erkende
norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed
kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen.