?>

Training NEN-EN 1090

12 september 2017

Wij zijn ons er van bewust dat ieder product vraagt om kwaliteit. Dat wij werken conform de NEN-EN 1090 spreekt dus voor zich.

Hoewel wij goed zijn gecertificeerd conform de NEN-EN 1090, vinden wij het eveneens belangrijk om de kennis van onze medewerkers op pijl te houden. Daarom hebben wij afgelopen week een interne opfristraining NEN-EN 1090 gevolgd in samenwerking met Weldmij B.V.

Met onze afdelingen engineering, calculatie en kwaliteit onder leiding van docent Sebastian de Groot hebben we deelgenomen aan een interessante en interactieve ochtend.

De opfristraining werd begonnen met een presentatie over de NEN-EN 1090 en al snel kwamen er verschillende inhoudelijke vragen over deze norm. Sebastian wist ons hier goed uitleg over te geven en de dialoog goed op gang te houden.

Aan het einde van de ochtend was iedereen weer goed op de hoogte van de regelgeving omtrent de NEN-EN1090.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde ochtend.