?>

Situatie staalmarkt - verhoging staalprijzen

10 november 2016

Reeds eerder informeerden wij u over de situatie op de staalmarkt. Onlangs bereikte ons het navolgende bericht.

De afgelopen weken is het belangrijkste basismateriaal, schroot, sterk in prijs gestegen. Daarnaast heeft de EU een antidumpingsmaatregel aangekondigd voor staal uit China die minimaal 6 maanden zal duren.

Levertijden voor gewalst staal lopen snel op waardoor beschikbaarheid op korte termijn problemen kan geven.

Eén en ander heeft ertoe geleid dat de prijzen voor balk- en stafstaal per direct gaan stijgen met € 25,= tot € 50,= per ton.

Wij adviseren u dan ook om tijdig uw staal in te kopen en hier rekening mee te houden bij de planning van uw projecten.

Zodra zich nieuwe wijzigingen voordoen, houden wij u op de hoogte.